top of page

Norme generale de redactare a lucrărilor incluse în Studii eminesciene

  • Textul va fi transmis pe adresa ilie_moisuc@yahoo.com în format editabil (.docx sau .doc).

  • Textul va fi redactat în format TIMES NEW ROMAN, caractere de 12 la un rînd, CU DIACRITICE.

  • În antet se va menţiona adresa de email a autorului.

  • Înainte de titlu lucrării se vor menţiona, în colţul din dreapta, prenumele şi numele autorului, localitatea şi anul de studii (Irina Popescu, Bucureşti, Anul I).

  • Numele, titlul şi subtitlurile, bibliografia, toate se scriu cu caractere normale (NU CU MAJUSCULE), respectînd, fireşte, regulile privind scrierea cu literă mare.

  • Referinţele se fac ÎN TEXT sub forma NUMELE AUTORULUI, ANUL APARIŢIEI CĂRŢII ŞI PAGINA/PAGINILE (Călinescu, 1969: 123), (Ibidem: 146) etc.

  • Notele de subsol se folosesc DOAR pentru comentarii, nuanţări etc. Dacă se face o trimitere la un autor în nota de subsol, se va folosi acelaşi mod de trimitere – de exemplu: (cf. Lovinescu, 1983: 223-233). Se pune punct la sfîrşitul fiecărei note de subsol.

  • Evidenţierea titlurilor din opera eminesciană se va face prin bold+italic (Luceafărul, Memento mori). Versurile se vor cita unele după altele: „Ce şopteşti atît de tainic,/Tu izvor de cînturi dulci?

  • Bibliografia va avea următoarea structură: PRENUME, NUME, ANUL APARIŢIEI, TITLUL, EDIŢIA, TRADUCERE (unde este cazul), EDITURA şi LOCUL: Mariana Neţ, 1989, O poetică a atmosferei, Editura Univers, Bucureşti.

  • La sfîrşitul lucrării se vor adăuga, în limba engleză, tiltul lucrării, un rezumat de 10-15 de rînduri şi 5 cuvinte cheie.

     Lucrarea model

STUDII EMINESCIENE

Caietele Colocviului Naţional Studenţesc "Mihai Eminescu"

ISSN 2601 – 6788, ISSN-L 1584 - 692X

bottom of page