top of page

Studii eminesciene. Caietele Colocviului Naţional Studenţesc "Mihai Eminescu"

    Această publicaţie a fost întemeiată în anul 1980 de profesorul Dumitru Irimia, sub titlul Caietele Eminescu, iar din 2004 poartă numele de Studii eminesciene.

    Este o revistă anuală open acces ce conţine textele celor mai multe din comunicările susţinute de studenţi participanţi la Colocviul Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu” organizat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în fiecare an, la sfîrşitul lunii mai.

  Volumul Studii Eminesciene. Caietele Colocviului Naţional Studenţesc "Mihai Eminescu" este coordonat de către prof. dr. Lăcrămioara Petrescu, redactor fiind lect. dr. Ilie Moisuc şi apare la Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ISSN: 1584-692X.

     Din punct de vedere al structurii, publicaţia urmează formatul organizatoric al Colocviului.

Prima parte este rezervată conferinţei de deschidere, pe care, de-a lungul timpului au susţinut-o personalităţi importante ale culturii şi eminescologiei actuale: Elvira Sorohan, Eminescu şi Kant (2005) şi Visul nemuririi în cugetarea eminesciană (2010), Ştefan Afloroaei, Eminescu. Memorie şi spaţiu intermundiar (2006), Dumitru Irimia, Eminescu şi „Convorbiri literare” (2007) şi Adevărul – între cuvîntul biblic şi cuvîntul poetic (2009), Ioana Bot, Alegoriile iubirii în poezia eminesciană (2008), Un poet pentru secolul XXI: Mihai Eminescu (2012), Un romancier la 1870: Mihai Eminescu (2019), Iulian Costache, Este cu putinţă relectura scriitorilor supra canonici? (2011), Gisèle Vanhese, Luceafărul d’Eminescu. Un fils de la Nuit romantique (2013) şi « Proximité du visage ». Sur un portrait d’Eminescu (2015), Călin Teutişan, Eminescu şi faliile imaginarului crepuscular (2016), Angelo Mitchievici, Imaginea geniului: Eminescu şi arta plastică (2017), Giovanni MaglioccoPrin materie spre absolut. Mihai eminescu şi imaginarul mineral (2018), Pompiliu Crăciunescu, Imagini din "patria vieţii" (2020). 

   Procesul de evaluare a lucrărilor (peer-review procedure) se realizează de către membrii comisiilor de jurizare din cadrul fiecărei secţiuni a Colocviului. Lucrările admise spre publicare în revistă​ sînt distribuite pe patru secţiuni: I. Exegeze, II. Critica criticii/Studii culturale, III. Stilistică şi poetică şi IV. Publicistică, însemnări, corespondenţă.

STUDII EMINESCIENE

Caietele Colocviului Naţional Studenţesc "Mihai Eminescu"

ISSN 2601 – 6788, ISSN-L 1584 - 692X

bottom of page