top of page

Studii eminesciene, vol. 10 (20)/2013

Cuprins

CONFERINŢA DE DESCHIDERE

Prof. dr. Gisèle Vanhese, Luceafărul d’Eminescu. Un fils de la Nuit romantique

I. EXEGEZE

Roxana-Maria Stoicovici, Timişoara, Dubitabilitatea percepţiei lumii – o certitudine apodictică

Leontina Copaciu, Cluj, Regalitatea – între paradox şi dedublare

Luciana Lia-Sima, Braşov, Napoleon în viziunea poetică eminesciană

Diana Nanu, Bălţi, Semnificațiile albastrului în lirica antumă a lui Mihai Eminescu

Lăcrămioara Bercea, Timişoara, Règia gîndirii ne`nfiinţate         

Ana-Maria Bănică, Sibiu, Sensuri ale regalității: o reprezentare în cercuri concentrice

Mădălina Tvardochlib, Iaşi, Motivul regalităţii la Eminescu şi Shakespeare

Georgiana Marcu, Bacău, Cezara - dinspre psihanaliză spre literatură

Andreea Chirilă, Iaşi, Eminescu: monarhul văzut și monarhul ascuns

 

II. CRITICA CRITICII

Mara Semenescu, Cluj, Eminescu în discursurile contemporane ale reificării naţionale

Oana Tinca, Bucureşti, Eminescu şi bătăliile protocroniste

Sînziana Şipoş, Sibiu, Eminescu şi critica feminină. Edificarea unei imagini

 

III. STILISTICĂ ŞI POETICĂ

Ana-Maria Răducan, Bucureşti, Sistemul trifuncţional al lui Dumézil oglindit în lexicul operei Strigoii           

Iulia Maria Rădac, Cluj, Imaginarul regalității în Povestea magului călător în stele

Irina Burcovschi, Bălţi, Conotații ale regalității spirituale în poezia lui Mihai Eminescu

Cipriana Barna, Iaşi, Aştrii regali în poezia lui Eminescu

Camelia-Teodora Bunea, Braşov, Mihai Eminescu: o poetică vizuală romantică

Iuliana Oică, Bacău, Coroana – simbol al vocaţiei unificatoare a regalităţii în creaţia eminesciană

Aurora Dan, Timişoara, Căderea în cuvînt

Andrei Şerban, Sibiu, Stil şi (anti)model al regalităţii în poezia eminesciană

 

IV. PUBLICISTICĂ, ÎNSEMNĂRI, CORESPONDENŢĂ

Adela Stancu, Timişoara, Publicistica şi poezia – „a filei două feţe”

Florina-Sabina Comşa, Braşov, Eminescu, posibilitatea unui interludiu

Savu Popa, Sibiu, Patos interior vs. patos exterior în epistolarele lui M. Eminescu şi G. Flaubert         

Ioana-Alexandra Lionte, Iaşi, Eminescu și noua dinastie- reinventarea modelului monarhic

Diana-Elena Focşa, Bacău, Ideea de regalitate în publicistica eminesciană. De la ideal la stigmat

Vlad Alui Gheorghe, Iaşi, Aspecte ale regalităţii în publicistica eminesciană

Bogdan Baliţa, Timişoara, Eminescu – între cultura „regală” şi vigoarea unui popor tînăr

Izabela Renţea, Bucureşti, Monarhia ca formă de guvernămînt fără fond sub domnia lui Carol Îngăduitorul

Diana-Iuliana Cîmpanu, Iaşi, Tema statului în discursul politic eminescian

STUDII EMINESCIENE

Caietele Colocviului Naţional Studenţesc "Mihai Eminescu"

ISSN 2601 – 6788, ISSN-L 1584 - 692X

bottom of page