top of page

Studii eminesciene, vol. 11 (21)/2014

Cuprins

CONFERINŢA DE DESCHIDERE

Cătălin Cioabă, Eminescu văzut astăzi

I. EXEGEZE

Aurora Dan, Timişoara, Visul unei umbre și umbra unui vis

Monica Omilescu, Cluj-Napoca, „Lecturi” venețiene și teme italiene în poezia lui Eminescu

Mădălina Tvardochlib, Iaşi, Geniu pustiu - spațiul eminescian în registru istoric

Eszter Bálint, Braşov, Modele spaţiale eminesciene

Laura Alexandra Botuşan, Bucureşti, Spaţii eminesciene: celest şi acvatic în poeziile Ca o făclie şi Cu pînzele-atîrnate

Lucian Băiceanu, Iaşi, Eminescu în poezia anilor 2000

Luiza Bîrz, Timişoara, Cu pînzele-atîrnate: niveluri de existenţă şi fatum

 

II. CRITICA CRITICII & STUDII CULTURALE

Iulia Stoichiţ, Braşov, De la mitic la istoric. Situarea geniului eminescian, coerenţă şi ruptură

Laura Pupăză, Iaşi, Eminescu în spaţiul universitar clujean

Roxana-Sînziana Rogobete, Timişoara, Minusul grotesc?

Sînziana-Maria Stoie, Bucureşti, Canonul european și modernitatea poeziei lui Eminescu. Repoziționări

Sînziana Șipoș, Sibiu, Acvaticul în exegeza eminesciană

Cipriana Barna, Iaşi, Studii eminescologice: Eminescu  între demitizare şi conservarea clişeelor

Snejana Ung, Timişoara, Topografia labirintului insular

Ana-Maria Lupașcu, Bucureşti, Perspectivele eminesciene ale lui Dan C. Mihăilescu sau despre sophia simțurilor

Diana-Cătălina Stroescu, Iaşi, Eminescologia ieşeană în receptarea studenţilor

 

III. STILISTICĂ ŞI POETICĂ

Alexandra Cîrstea, Craiova, Percepţiile proximităţii şi ale distanţei în poezia eminesciană

Alexandra-Bianca Cucu, Iaşi, Ca o făclie…: situarea în Lume a eului eminescian

Andrei Şerban, Sibiu, Determinări adjectivale ale spațialității în basmul eminescian

Irina Burcovschi, Bălţi, Proiecții crono-spațiale ale semnului poetic zbor în lirica eminesciană

Ioana-Alexandra Lionte, Iaşi, „Cercul strîmt” și „cununile de stele” - două ipostaze ale unei figuri poetice

Marius Popa, Cluj-Napoca, Conotaţiile fonologice ale toposului în poezia Ca o făclie…

Bogdan Baliţa, Timişoara, Numărul – o categorie estetică

Irina Tocan, Chişinău, Stratageme moderne ale versului eminescian

IV. PUBLICISTICĂ, ÎNSEMNĂRI, CORESPONDENŢĂ

Adela Stancu, Timişoara, Interioritatea punctului

Maria Roman, Cluj-Napoca, Recitiri neolegionare ale jurnalismului eminescian

STUDII EMINESCIENE

Caietele Colocviului Naţional Studenţesc "Mihai Eminescu"

ISSN 2601 – 6788, ISSN-L 1584 - 692X

bottom of page