top of page

Studii eminesciene, vol. 12 (22)/2015

Cuprins

CONFERINŢA DE DESCHIDERE

Prof. dr. Gisèle Vanhese, « Proximité du visage ». Sur un portrait d’Eminescu

I. EXEGEZE

Alina Cojocari, Bălţi, Trei texte eminesciene oglindindu-se în poemul Luceafărul

Ioana Enache, Bucureşti, Marmura străvezie a chipul feminin din erotica postumă

Raisa Borş, Iaşi, Per speculum at in aenigmate. Metamorfozele privirii în proza eminesciană

Snejana Ung, Timişoara, Chipurile identităţii

Camelia Hreban, Suceava, Ipostaze ale Chipului  în creaţia eminesciană – destin, dorinţă și alteritate

Oana Băluică, Craiova, Ipostaze ale chipului feminin în opera eminesciană

 

II. CRITICA CRITICII & STUDII CULTURALE

Diana-Maria Lupuleac, Iaşi, Manuscrisele eminesciene ca măr al discordiei

Denisa Gîrniceanu, Timişoara, Armonia versului eminescian. Perspective melopoetice

Laura-Alexandra Botuşan, Bucureşti, Chipul. Proiecţii interioare în Visul chimeric de Mircea Cărtărescu

Ioana-Anca Drăghici, Iaşi, Tat twam asi. Ipostaze ale identităţii în poezia eminesciană

 

III. STILISTICĂ ŞI POETICĂ

Ana-Maria Lupaşcu, Bucureşti, În fel și chip-între experienţă și experiment

Ana Buzuleac, Bălţi, Bruion scriptural și cristalizare artistică în erotica eminesciană

Iasmina Bot, Timişoara, Chipul – umbră şi icoană

 

IV. PUBLICISTICĂ, ÎNSEMNĂRI, CORESPONDENŢĂ

Alexandru Bodog, Timişoara, Strategiile eului epistolar. Eminescu și Joyce

Marta-Petronela Afloarei, Iaşi, Personalitatea eminesciană între identitatea publicistică si cea a creatorului

Roxana Diaconescu, Timişoara, Potenţialul românesc. Chipul unei idei eminesciene

Iulia-Ştefana Podaru, Sibiu, Un chip al tinereţii în corespondenţă

STUDII EMINESCIENE

Caietele Colocviului Naţional Studenţesc "Mihai Eminescu"

ISSN 2601 – 6788, ISSN-L 1584 - 692X

bottom of page