top of page

Studii eminesciene, vol. 13 (23)/2016

Cuprins

CONFERINŢA DE DESCHIDERE

Conf. dr. Călin Teutişan, Eminescu şi faliile imaginarului crepuscular

I. EXEGEZE

Snejana Ung, Timişoara, Avatarurile pharmakon-ului

Ionuț Orăscu, Craiova, Elemente parnasiene în poezia lui Mihai Eminescu

Diana Blaga, Iaşi, Motivul muzical în lirica eminesciană

Ica-Roxana Dumbravă, Bucureşti, Imaginea chipului eminescian. Reflexia și prelungirea eului

Andreea Mihaela Marinaș, Bucureşti, Pînă la reprezentarea cosmică a femeii

II. CRITICA CRITICII & STUDII CULTURALE

Ioana Alexandra Lionte, Iaşi, Eminescu și Republica Mondială a Literelor

Anamaria Mihăilă, Cluj-Napoca, Un discurs ratat? Prefețele edițiilor eminesciene din perioada comunistă

Ioana Moroșan, Timişoara, Complexele dualităţii

Dana Raluca Schipor, Iaşi, Iași – oraș eminescian

Diana-Ruxandra Diaconu, Iaşi, Metafora veninului: Hamlet și Poetul

 

III. STILISTICĂ ŞI POETICĂ

Cristina Ghinda, Bălţi, Jocurile seducției ca joc al antinomiilor în lirica eminesciană

Manuela-Gabriela Tican, Iaşi, Ipostaze ale farmecului în opera eminesciană

Emanuela Gavrilovici-Didraga, Timişoara, Venin și farmec – interferențe semantice

Mihai Sorin Duma, Cluj-Napoca, Oximoronul în imaginarul alegoric eminescian

Ramona Petrescu, Iaşi, O cupă cu venin la masa poetului

Raul Săran, Timişoara, Venin și Eidos

Andreea Ștefana Stoica, Maria Habur, Voichiţa Anastasia Mutescu, Suceava, Venin ştiind că este sărutul zînei Vineri

 

IV. PUBLICISTICĂ, ÎNSEMNĂRI, CORESPONDENŢĂ

Mariana Nastasia, Iaşi, Elemente de discurs repetat în publicistica eminesciană

Alexandru Bodog, Timişoara, Retorta legionară. Publicistica lui Eminescu și ideologia Gărzii de Fier

Diana-Cătălina Stroescu, Iaşi, Dramaturgia eminesciană. Concepţie şi creaţie. Viziunea dramatică totalizantă

Ariadna-Laura Fulea, Sibiu, Literaritatea scrisorilor eminesciene: corespondenţa cu Veronica Micle

Alexandra Ana-Maria Diaconița, Iaşi, Eminescu – ecouri în corespondență și poezie

STUDII EMINESCIENE

Caietele Colocviului Naţional Studenţesc "Mihai Eminescu"

ISSN 2601 – 6788, ISSN-L 1584 - 692X

bottom of page