top of page

Studii eminesciene, vol. 14 (24)/2017

Cuprins

CONFERINŢA DE DESCHIDERE

Prof. dr. Angelo Mitchievici, Imaginea geniului: Mihai Eminescu şi arta plastică

I. EXEGEZE

Dana Raluca Schipor, Iaşi, Gest și armonie. Reprezentări ale corporalului în creația eminesciană

Raul Săran, Timişoara, Armoniile nebuniei

Simona Zaharia, Iaşi, Locuri ale memoriei eminesciene

Ioana Hodârnău, Cluj-Napoca, Imaginarul fluidității și tentația spațiilor onirice

Ștefania Pricop, Iaşi, Sinteza eminesciană. O redefinire a armoniei clasice

II. CRITICA CRITICII & STUDII CULTURALE

Diana Blaga, Iaşi, Ut musica poesis. Interpretări cinematografice ale creației eminesciene

Mihai Duma, Cluj-Napoca, Citatul eminescian. Intertext în versificația tezistă românească

Emilia Merce, Timişoara, Geometria melancoliei

Diana Cătălina Stroescu, Iaşi, Moştenirea culturală a armoniei

Alexandru Foitoş, Timişoara, Scara disoluţiei

 

III. STILISTICĂ ŞI POETICĂ

Mădălina-Iuliana Agoston, Cluj-Napoca, Construcția armoniei prin metaforă. O analiză genetică a tabloului înserării din Ondina și Ecò

Andrada Boroş, Braşov, Armonia existenţei la Eminescu

Maria Diana Tanasă, Iaşi, Semnificații lirice ale armoniei în poezia eminesciană

Marina Luiza Ciobanu, Timişoara, Universul cel himeric

IV. PUBLICISTICĂ, ÎNSEMNĂRI, CORESPONDENŢĂ

Gianina Cristina Ciupuligă, Timişoara, Un „azi” etern?

Teodora Susarenco, Sibiu, Armonia liberă și armonia constrânsă în publicistica eminesciană

Șerban Acasandrei, Bucureşti, Imaginea boierului, punctul nevralgic din imaginarul istoric. Disensiuni cu „Românul”

Alexandra Ana-Maria Diaconița, Iaşi, „Armonii” socio-economice în viziunea publicistului Eminescu

STUDII EMINESCIENE

Caietele Colocviului Naţional Studenţesc "Mihai Eminescu"

ISSN 2601 – 6788, ISSN-L 1584 - 692X

bottom of page