top of page

Studii eminesciene, vol. 15 (25)/2018

Cuprins

CONFERINŢA DE DESCHIDERE

Prof. dr. Giovanni Magliocco, Prin materie spre Absolut

I. EXEGEZE

Ioana Hodîrnău, Cluj-Napoca, Configurarea cunoașterii în poetica eminesciană ˗ un proiect irealizabil. Limbajul și sensul ironiei

Andra Elena Ionescu, Bucureşti, Peisajul eminescian

Alexandra Olteanu, Iaşi, Teatrul eminescian sau istoria naţională ca psihodramă

Raul Săran, Timişoara, Metafizica vulgarității – analiză asupra textelor „licențioase”

Sorina Tarba, Cluj-Napoca, O lectură genetică a poemului Rugăciunea unui dac, pornind de la varianta [Pe-atunci nu era moarte, nimic nemuritor...]

Ionela-Daniela David-Bolintiș, Bucureşti, Verbele dicendi: ocurențe și structuri imaginare în poezia O,-nțelepciune, ai aripi de ceară!

II. CRITICA CRITICII & STUDII CULTURALE

Emilia Merce, Timişoara, Reprezentări ale imaginarului eminescian în trei studii critice

David Morariu, Sibiu, Perspective critice asupra indianismului în opera lui Mihai Eminescu

Otilia Ungureanu, Suceava, Ne-cunoașterea lui Eminescu. Cazul Alex. Ștefănescu

 

III. STILISTICĂ ŞI POETICĂ

Mihai Duma, Cluj-Napoca, Paralelismul – între strategie poetică și principiu ordonator al universului liric

Ica Dumbravă, Bucureşti, Concepte poetice – actualizări metatextuale în poezia eminesciană

Mădălina Ceciuleac, Iaşi, Scepticismul în poemul O-nțelepciune, ai aripi de ceară!

Alexandru Foitoș, Timişoara, Între fantomatic și diafan

Ana-Maria Antonesei, Suceava, Înţelesuri ale „neînţelesului” eminescian

Beatrice Colibă, Bălţi, Interogația retorică, vehicul al căutării expresiei poetice a neînțelesului/înțelesului la Mihai Eminescu

Bianca Alecu, Bucureşti, Metafora turmei în poezia eminesciană

IV. PUBLICISTICĂ, ÎNSEMNĂRI, CORESPONDENŢĂ

Lucreţia Pascariu, Iaşi, Caracterul retoric al discursului publicistic eminescian

Elena Dolință, Bălţi, Forme ale discursului amoros în corespondența M. Eminescu - V. Micle

Gianina-Cristina Ciupuligă, Timişoara, Educație și cultură în orizont atemporal

STUDII EMINESCIENE

Caietele Colocviului Naţional Studenţesc "Mihai Eminescu"

ISSN 2601 – 6788, ISSN-L 1584 - 692X

bottom of page