top of page

Studii eminesciene, vol. 16 (26)/2019

Cuprins

CONFERINŢA DE DESCHIDERE

Prof. dr. Ioana Bot, Un romancier român la 1870: Mihai Eminescu

I. EXEGEZE

Ştefan Capmare, Bucureşti, Rafinamentul limitei. Paradoxul, antinomia și contrastul în lirica eminesciană

Mihaela-Oana Gogoșeanu, Timişoara, Chipuri ale stoicismului și ale hedonismului în lirica eminesciană

George Andrei Peptine, Braşov, Contemplația și moartea în poezia lui Eminescu. Eliberarea de voință

Diana-Cristina Teieru, Cluj-Napoca, Oglinzi de aur în imaginarul eminescian

Alexandru Lazea, Timişoara, Fețele umbrei

Victor Cobuz, Bucureşti, Spațialitatea prozei lui Eminescu

Aurelian Alin Vasilie, Sibiu, Erosul mistic în poezia lui Eminescu

II. CRITICA CRITICII & STUDII CULTURALE

Christinne Schmidt, Cluj-Napoca, Receptarea cursurilor de eminescologie ale lui D. Popovici în critica literară

Anca Sandu, Iaşi, Eminescu și imaginea geniului în cultura română în secolul al XIX-lea

Emilia Merce, Timişoara, Limba cumpenei: între clasic și digital

Violeta Iațco, Bălţi, Două lecturi italiene ale poemului Luceafărul

 

III. STILISTICĂ ŞI POETICĂ

Andreea Mîrț, Cluj-Napoca, Complementaritatea elementelor în imaginarul nocturn eminescian. Studiu de caz asupra postumelor de tinerețe

Alexandru Foitoș, Timişoara, Stileme cromatice în poetica eminesciană a acvaticului

IV. PUBLICISTICĂ, ÎNSEMNĂRI, CORESPONDENŢĂ

Ica Roxana Dumbravă, Bucureşti, Interferențe culturale. Poetica exteriorului în scrisorile de dragoste eminesciene

Alexandra Olteanu, Iaşi, Influența publicisticii eminesciene în ideologia scriitorilor de la „Viața Românească”

Gabriela Veronica Isailă, Cluj-Napoca, A scrie „istoria” pe întuneric

Gianina-Cristina Ciupuligă, Timişoara, Non multa, sed multum

Beatrice Colibă, Bălţi, Imaginea lui Mihai Eminescu în lirica și corespondența Veronicăi Micle

Denisa-Maria Frătean, Sibiu, Reinterpretarea publicisticii eminesciene din perspectiva ecocriticism-ului

STUDII EMINESCIENE

Caietele Colocviului Naţional Studenţesc "Mihai Eminescu"

ISSN 2601 – 6788, ISSN-L 1584 - 692X

bottom of page