top of page

Studii eminesciene, vol. 17 (27)/2020

Cuprins

CONFERINŢA DE DESCHIDERE

Prof. dr. Pompiliu Crăciunescu, Imagini din „patria vieţii”

I. EXEGEZE

Ioana Hodârnău, Cluj-Napoca, Ipostaza istorică și socială în Geniu pustiu. Imaginarul retoric la confluența conceptelor de rațional și irațional

Anastasia Fuioagă, Iaşi, Visul chimeric. Reflexe ale eminescianismului în poezia contemporană

Georgiana-Alexandra Alexe, Bucureşti, Substructuri ale creaţiei eminesciene: de la ψῡχή la psihic

Mihaela-Oana Gogoșeanu, Timişoara, „Rîul Demiurg” și „căderea în timp”

Elena Stanciu, Braşov, Imagini ambivalente: efervescență vizionară și epuizare intelectuală în creația eminesciană

Florina-Maria Andercău, Timişoara, Forme și icoane

II. CRITICA CRITICII & STUDII CULTURALE

Diana-Cristina Teieru, Cluj-Napoca, I. Negoițescu şi provocările eminescologiei

Alexandra Olteanu, Iaşi, Geniu Pustiu – Presiunea tradiției și reabilitarea modelului melodramatic în narațiunea istorică

Gabriela-Raluca Duță, Timişoara, Petru Creția, exeget al dramaturgiei eminesciene

Ciprian Handru, Cluj-Napoca, Eminescu fără Eminescu – o simptomatologie a internaționalizării „poetului național”, în mediul virtual

Ioana-Amalia Carciuc, Iaşi, Malaxor. Receptarea lui Mihai Eminescu în manualele școlare

 

III. STILISTICĂ ŞI POETICĂ

Miruna Carp, Iaşi, Direcții de interpretare a limbajului firii în lirica eminesciană

Alexandra-Teodora Mândra, Cluj-Napoca, Limitele ființei în Sara pe deal și Coborîrea apelor

Iulia Baciu, Iaşi, Raporturi între gîndire și iubire în poezia de dragoste eminesciană

Ana-Maria Vieru, Bucureşti, Eminescu și Homer. Traducerea ca reconfigurare semantică

Rebeca Murgu, Timişoara, Palingeneza visului: de la „dincolo” la „dincoace”

Emanuela-Maria Băluță, Iaşi, Anatomia cuplului eminescian

IV. PUBLICISTICĂ, ÎNSEMNĂRI, CORESPONDENŢĂ

Andreea Mîrț, Cluj-Napoca, „Ca un fel de refugiu...” pentru minte și inimă: ironia în publicistica eminesciană

Gabriela-Emilia Merce, Timişoara, Autorul și textul: limitele receptării

Smărăndița-Elena Vasilachi, Iaşi, Eminescu, orator politic

STUDII EMINESCIENE

Caietele Colocviului Naţional Studenţesc "Mihai Eminescu"

ISSN 2601 – 6788, ISSN-L 1584 - 692X

bottom of page