top of page

Studii eminesciene, vol. 2 (12)/2005

Cuprins

CONFERINŢA DE DESCHIDERE

Prof. dr. Elvira Sorohan, Eminescu şi Kant

I. EXEGEZE

Ilie Moisuc, Iaşi, Spiritul lumii şi Nefiinţa plină - despre treptele Fiinţei eminesciene

Raluca Nicolai, Braşov, Andrei Mureşanu – Timp dramatic. Timp poetic           

Cătălina Tărcăoanu, Iaşi, Cezara, recuperarea consubstanţialităţii FIINŢĂ – UNIVERS prin iubire şi moarte

Maria-Nicoleta Ciocian, Cluj-Napoca, Cosmogonia din Decebal, întîiul manuscris al Scrisorii I

Cristina Marinescu, Sibiu, Dimensiuni subtile ale temporalităţii în poezia ludică a lui Mihai Eminescu

Dumitru Paţanghel, Sibiu, Delicateţea şi sensul fidelităţii în poezia lui Mihai Eminescu

Mircea Păduraru, Iaşi, Explicaţie şi înţelegere în Archaeus

Victoria Mîţă, Bălţi, Efectul narcozei. Archaeus: de la ambiguu la inteligibil

Ana Anghelici, Chişinău, Archaeus – o re-lectură din perspectiva timpului

Alexandru Cosmescu, Chişinău, Disoluţia şi coagularea timpului în Archaeus

Ioana Repciuc, Iaşi, Eminescu şi Cioran. Exerciţiu de defascinaţie

 

II. CRITICA CRITICII

Corina Gruber, Sibiu, Perspective asupra spaţialităţii în Avatarii faraonului Tlà

Ioana Eliza Deac, Cluj-Napoca, Ion Negoiţescu – neptunicul şi plutonicul criticii         

Roxana Husac, Iaşi, Eminescu – ultimul romantic şi primul realist-socialist

Cristian Cercel, Bucureşti, Receptarea lui Eminescu în anii ’50

Anamaria Berbec-Chiriţoiu, Bucureşti, Eminescu pe spirala lui Moebius. Receptarea lui Eminescu în presa culturală a anilor ’90

 

III. STILISTICĂ ŞI POETICĂ

Teofil Pintilie, Cluj-Napoca, Corabia lui Noe şi corabia nebunilor

Petrişor Militaru, Craiova, Pînza de păianjen: simbol, metaforă şi matrice compoziţională în nuvela Sărmanul Dionis

Petronela Găbureanu, Iaşi, Timpul într-o semiotică a materialităţii

Costina Creiţă, Iaşi, Archaeus – Metomorfozele sau forma

Iulia Nanău, Timişoara, Lirism şi temporalitate în Odă în metru antic

Melania Duma, Cluj-Napoca, Eminescu: neliniştea formei

Mădălina Gabriela Croitoru, Iaşi, Poetica prezentului la Eminescu         

Dan George Botezatu, Braşov, Infinitul ca timp interior în proza eminesciană

Andreea Grinea, Iaşi, Orizont temporal – trepte ale întunecării fiinţei

Sabina Savu, Iaşi, Confesiune - treptele iluziei

Inga Savca, Bălţi, Poemul Confesiune între mit şi realitate          

Sorin-Ovidiu Băran, Sibiu, Confesiune: timp şi eufemism

Adriana Ilaşciuc, Chişinău, Antinomia timp cronologic – timp psihologic şi conotaţiile ei în poemul Confesiune

Cristian Bândea, Suceava, Iluzia duratei şi dimensiunii în Archaeus

 

IV. PUBLICISTICĂ, ÎNSEMNĂRI, CORESPONDENŢĂ

Ruxandra Ana, Bucureşti, Ideea naţională  în publicistica eminesciană

Anda Ionaş, Cluj-Napoca, Drama căderii în timp în poemul Confesiune

Irina Dăscălescu, Braşov, Emin vs. Emin. Cotidian burghez/Estetizarea vieţii

Ana Rusu, Bălţi, Timpul – centru de greutate al obsesiilor eminesciene

STUDII EMINESCIENE

Caietele Colocviului Naţional Studenţesc "Mihai Eminescu"

ISSN 2601 – 6788, ISSN-L 1584 - 692X

bottom of page