top of page

Studii eminesciene, vol. 3 (13)/2006

Cuprins

CONFERINŢA DE DESCHIDERE

Prof. dr. Ştefan Afloroaei, Eminescu. Memorie şi spaţiu intermundiar

I. EXEGEZE

Dumitru Paţanghel, Sibiu, Jocul şi problema scindării în poezia lui Mihai Eminescu

Carmen-Narcisa Braşoveanu, Cluj, Umbră – Vedere – Viziune în monologul Dochiei

Mircea Păduraru, Iaşi, Eminescu şi problema răului

Daniel Clinci, Constanţa, Modele textuale eminesciene --perspectivă pragmasemantică asupra textului eminescian

Floarea Sofia Rus, Timişoara, Teorie şi modernitate în lirica eminesciană

Alexandru Cosmescu, Chişinău, Gîndirea gîndirii într-o lume de neguri

 

II. CRITICA CRITICII

Roxana Husac, Iaşi, Vieţile paralele

Ana Delia Rogobete, Craiova, Lovinescu revizuieşte şi se revizuieşte

Corina Gruber, Sibiu, Poietica lui a fi şi a părea în receptarea imaginii lui Mihai

Eminescu

Marius Margea, Timişoara, Odă (în metru antic) – lectură critică şi asumare poetică. De la lecturile reiterative la prezentificarea operei

Natalia Ivasîşen, Bălţi, Eminescu   şi "tăcerea" critică (critica din  Basarabia ultimelor  decenii)

 

III. STILISTICĂ ŞI POETICĂ

Ilie Moisuc, Iaşi,  Umbra - haos şi cosmos

Sabina Savu, Iaşi, Redescoperirea fiinţei prin creaţie

Anca Pusta, Cluj, Un phoenix e o pasăre-n vechime. A fi şi a părea în creaţia şi poetica eminesciană

Alexandra Cătană, Cluj, Umbrele discursului poetic

Nicoleta Redinciuc, Iaşi, Umbra în devenire

Maria Trofin, Chişinău, Valenţe semiotice ale umbrei în lirica eminesciană

Irina Pînzari, Bălţi, Umbra, între geneză şi stingere

Florina Florea, Timişoara, Umbra – dimensiune semantică şi implicaţii existenţiale (între existenţă şi aparenţă)

Victoria Ciorbă, Chişinău, Cînd crivăţul cu iarna… -  un model estemologic eminescian

Elena Dornescu, Iaşi, Eminescu dincolo de stilistică. Într-o ume de neguri... un exerciţiu agnostic

Adina Camelia Bleotu, Bucureşti, O interpretare filosofică o poeziei  Într-o lume de neguri…

Ioana Repciuc, Iaşi, Cînd crivăţul cu iarna... Sceno-grafii mitico-lirice

Adriana Milică, Iaşi, Arhetipuri şi ambivalenţă imagistică în poemul  Cînd crivăţul cu iarna...

Dan Botezatu, Braşov, Niveluri ale ambiguităţii în opera eminesciană

Sorana Dana Fotea, Sibiu, Cuţitul în apă - limbajul ca umbră a Realităţii

Anamaria Cristina Ianoşiu, Sibiu, Pragurile şi porţile textului eminescian

 

IV. PUBLICISTICĂ, ÎNSEMNĂRI, CORESPONDENŢĂ

Andreea Grinea, Iaşi, Mihai Eminescu – „Gazetarul Naţional”

Valentin Derevlean, Cluj, Mihai Eminescu – a fi şi a părea extremist

Ruxandra Ana, Bucureşti, Modele culturale europene în publicistica eminesciană

Anamaria  Blănaru, Iaşi, Aspecte ale imaginarului demagogiei în publicistica lui Eminescu

Marcela-Oana Ilie, Craiova, Influenţe schopenhaueriene în gîndirea filosofică eminesciană

STUDII EMINESCIENE

Caietele Colocviului Naţional Studenţesc "Mihai Eminescu"

ISSN 2601 – 6788, ISSN-L 1584 - 692X

bottom of page