top of page

Studii eminesciene, vol. 4 (14)/2007

Cuprins

CONFERINŢA DE DESCHIDERE

Prof. dr. Dumitru Irimia, Eminescu şi "Convorbiri literare"

I. EXEGEZE

Marius Lobonţiu, Cluj, Natura şi indecidabilul în poezia Demonism

Elena Dornescu, Iaşi, Perfecţiunea în tristeţe

Rita Chiribuţă, Sibiu, Interogaţia identitar-erotică în poezia eminesciană. Între iluzia androginică şi des-centrare

Nicoleta Redinciuc, Iaşi, Omenirea şi vanitatea descifrării sensului

Irina Dincă, Timişoara, Cîntecul eminescian şi reverberaţiile sale în lirica românească modernă

Silvia Baltă, Iaşi, Armonia ansamblului – estetică a creaţiei

Alexandra Toma, Bucureşti, Feciorul de împărat fără de stea. Problema absenţei destinului

Cristina Ciuntuc, Iaşi, Îndoiala – reflex al lucidităţii

Iasmina Popovici, Timişoara, De la cuvînt la necuvînt – evoluţie, mutaţie, implicaţii hermeneutice

Ionela Tremurici, Constanţa, Imaginarul politic eminescian: arhetipul domnitorului

Ioana Ciocan, Sibiu, Imagini ale mineralului în poezia eminesciană

Silvia Mitricioaei, Cluj, Caracterul arhetipal al zmeului din Fata-n grădina de aur

Simona Cam, Braşov, Violenţă şi violentare în Geniu pustiu

 

II. CRITICA CRITICII

Anamaria Ianoşiu, Sibiu, Naţionalismul eminescian, interpretări şi (de/re)construcţii de imagini          

Maria Dinu, Craiova, Istoric şi anistoric în studiile eminesciene

Ioana Pop, Braşov, Scurtă istorie a imaginarului în discursul eminescologiei. (G. Călinescu, Ioana Em. Petrescu, Caius Dobrescu)

Marius Margea, Timişoara, Eminescu – N. Stănescu, mutaţie şi ruptură. Perspective critice

Ana Rusu, Bălţi, Modalităţi de prezentare a biografiei şi operei eminesciene în manualele şcolare din Basarabia anilor ’60-’80 ai secolului al XX-lea

Silvia Dumitrache, Bucureşti, Poetul naţional – necesitate sau clişeu

Anca Dumitru, Braşov, Mihai Eminescu: modele de receptare didactică

Aurelia Miţca, Chişinău, Lirica lui M. Eminescu în receptarea criticii din RSSM: intenţie şi fetiş

 

III. STILISTICĂ ŞI POETICĂ

Cristina Miloş, Cluj, Figuralitate şi tensiune discursivă în Memento mori

Andreea Astăluş, Sibiu, Poetica interogaţiei în proza eminesciană

Ilie Moisuc, Iaşi, Interogaţie şi cosmogonie

Irina-Roxana Georgescu, Bucureşti, De la vînt la harpă. Trei ocurenţe ale imaginarului stihial 

Anamaria Blănaru, Iaşi, Avatarii faraonului Tlà – Poetica  reveriei şi  a intimităţii

Nadejda Iacob, Chişinău, Conotaţii ale elementului stihial „vînt” („furtună”, „uragan”) în lirica eminesciană postumă

Adela Papană, Braşov, Poetica muzicalităţii de la Eminescu la Bacovia

Nastasia Savin, Constanţa, Rolul timpurilor verbale în Cezara

Corina Pleşca, Timişoara, Mitologeme feminine greco-latine în poezia eminesciană

Adina Mocanu, Craiova, Figuri de stil binare în poezia eminesciană. Oximoronul şi antiteza

 

IV. PUBLICISTICĂ, ÎNSEMNĂRI, CORESPONDENŢĂ

Alice Butnaru, Braşov, Publicistica eminesciană: posibile răspunsuri la o lume de întrebări. O radiografie a receptării post-decembriste. Noi asumări ale discursului politic eminescian           

Ioana Bota, Cluj, Retorică satirică în minor eminescian

Adriana Milică, Iaşi, Superlative politice în publicistica eminesciană

Floarea Sofia Rus, Timişoara, Politică şi violenţă verbală în publicistica eminesciană. O încercare de contextualizare a momentului jurnalistic Eminescu

Marilena Angela Chirculete, Bucureşti, Publicistica eminesciană. Imaginea mascaradei şi a imposturii

Adela Dinu, Sibiu, Chestiunea evreiască în proza publicistică a lui Mihai Eminescu

Marcela Oana Ilie, Craiova, Modelul kantian. Asimilare şi literaturizare

STUDII EMINESCIENE

Caietele Colocviului Naţional Studenţesc "Mihai Eminescu"

ISSN 2601 – 6788, ISSN-L 1584 - 692X

bottom of page