top of page

Studii eminesciene, vol. 5 (15)/2008

Cuprins

CONFERINŢA DE DESCHIDERE

Prof. dr. Ioana Both, Alegoriile iubirii în poezia eminesciană

I. EXEGEZE

Corina Boldeanu, Cluj, Monologul lui Maio, între exterioritate şi interioritate

Valerica Mitu, Constanţa, Mitul himerei la Eminescu şi Paciurea

Roxana Ghiţă, Timişoara, Mihai Eminescu, poet orfic

Laurenţiu Malomfălean, Cluj, Un avatar al lui Prometeu în vîrsta istorică

Elena Pasca, Braşov, Poziţie prin opoziţie: convenţia eminesciană

Anamaria Blanaru, Iaşi, Eminescu şi Borges. Mitul Cărţii

Ovidiu Capata, Bacău, Ideal şi sexualitate în opera eminesciană

Emanuel Ulubeanu, Bucureşti, Făt-Frumos din lacrimă. Basm atipic

Gheorghiţă Răileanu, Iaşi, Cuvînt, simbol şi epistemă în hermeneutica fiinţei

Ludmila Bîrsan, Iaşi, Eminescu: fiinţa autentică întru moarte

Andreea Apetrăchioaie, Iaşi, Proteismul oglindirii şi al narcisismului în creaţia eminesciană

Andreea Midvighi, Braşov, Trup interior şi trup exterior

Monica Stavăr, Iaşi, Poezia – formă de încătuşare a Ideii pure

 

II. CRITICA CRITICII

Marius Margea, Timişoara, Repere în critica eminesciană contemporană

Cristina Ţolescu, Iaşi, Receptarea interogaţiei metafizice din Memento mori

George - Florian Neagoe, Bucureşti, Eminescu privit de un tracolog postdecembrist

Armanda Birtalan, Cluj, Eminescu în discursul publicitar. Un exercițiu semiotic          

Silviu Mihăilă, Cluj, Zoe Dumitrescu-Buşulenga: „Fascinaţia comparatistă”

Victoria Lazari, Chişinău, Configuraţii ale personajului în proza eminesciană: între intimitate şi exterioritate

 

III. STILISTICĂ ŞI POETICĂ

Ilie Moisuc, Iaşi, Epigonul interior

Ana Vasii, Sibiu, Poetica spaţiului în proza lui Eminescu

Aurelia Miţco, Chişinău, Cîmpuri semantice dominante în poezia O, te-nsenină, întuneric rece...

Maria Goje, Cluj, Ipostaze ale intimităţii în lirica erotică eminesciană de început

Ana-Maria Runceanu, Braşov, Sonetul De ce mă-ndrept ş-acum... – posibilităţi de interpretare

Mădălina Tarabulea, Constanţa, Paradoxul departelui „intim” eminescian

 

IV. PUBLICISTICĂ, ÎNSEMNĂRI, CORESPONDENŢĂ

Adela Dinu, Sibiu, Legitimitate internă şi imagine publică în discursul publicistic eminescian

Alina Ţiboacă, Braşov, Eminescu între romancier şi gazetar

Violeta Puşneac, Chişinău, Problema formării tînărului în publicistica lui Mihai Eminescu

STUDII EMINESCIENE

Caietele Colocviului Naţional Studenţesc "Mihai Eminescu"

ISSN 2601 – 6788, ISSN-L 1584 - 692X

bottom of page