top of page

Studii eminesciene, vol. 6 (16)/2009

Cuprins

CONFERINŢA DE DESCHIDERE

Prof. dr. Dumitru Irimia, Adevărul – între cuvîntul biblic şi cuvîntul poetic

I. EXEGEZE

Silviu Constantin Mircea, Bucureşti, Poezia mistică eminesciană           

Laurenţiu Malomfălean, Cluj-Napoca, Povestea pe de rost. O problemă de istorie internă a poeziei eminesciene

Irina Mădălina Mircea, Braşov, Metamorfoza unui mit: Luceafărul ca expresie a eclectismului cultural contemporan

Gabriel Nedelea, Craiova, Influenţa - între anxietate şi aspiraţie           

Ana-Maria Runceanu, Braşov, Aspecte ale imaginarului în Cezara

 

 

II. CRITICA CRITICII

Maria Dinu, Craiova, Criterii şi norme eminesciene în critica de la începutul secolului al XX-lea

Nicoleta - Andreea Buzea, Cluj-Napoca, „Venera serafică” - erotica eminesciană în perspectiva criticii tematice

George Florian Neagoe, Bucureşti, Cărţile şi centrul. Un Eminescu inegal

Andreea-Cătălina Sandu, Iaşi, Odă (în metru antic ) – „ridicarea eului la sine”

Alexandra Ungureanu, Braşov, Aspecte ale receptării operei poetice eminesciene în şcoală: Studiu de caz pe baza poeziei Aducînd cîntări mulţime

 

III. STILISTICĂ ŞI POETICĂ

Marta Onu, Sibiu, Simetrii structurale în poezia Şi era ploaie cu senin

Silviu Mihăilă, Cluj-Napoca, Dublu eminescian: figural şi indecidabil în Replici

Ruxandra Nechifor, Iaşi, Seducătorul sau despre fascinaţia desfătării în celălalt

Gheorghiţă Răileanu, Iaşi, Istoria ca „avangardă” a reconvertirii estetice. Eminescu şi Camões

Mihaela Blîndu, Luoana Muntean, Suceava, O „poetică a atmosferei” în  Şi era ploaie cu senin

Ramona Horodnic, Iaşi, Poetul orfic – expresie a situării eului eminescian între Fiinţa lumii şi lume

 

IV. PUBLICISTICĂ, ÎNSEMNĂRI, CORESPONDENŢĂ

Irina Georgescu, Bucureşti, Virtualitatea iubirii în Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit. Recitiri

Ioana-Tatiana Ciocan, Sibiu, Imaginea femeii din secolul romantic în epistolarul Mihai Eminescu – Veronica Micle

Monica Stavăr, Iaşi, Feţele lui Janus. Ethosul discursiv în publicistica eminesciană

STUDII EMINESCIENE

Caietele Colocviului Naţional Studenţesc "Mihai Eminescu"

ISSN 2601 – 6788, ISSN-L 1584 - 692X

bottom of page