top of page

Studii eminesciene, vol. 7 (17)/2010

Cuprins

CONFERINŢA DE DESCHIDERE

Prof. dr. Elvira Sorohan, Visul nemuririi în cugetarea eminesciană

I. EXEGEZE

Dana Adelina Filaropol, Cluj-Napoca, Modelul idilic eminescian

Emanuel Ulubeanu, Bucureşti, Zădărnicia nemuririi

Elena Pârlog, Bacău, Mihai Eminescu. Poetica nemuririi şi nemurirea poeticii

Andrei Constantin Şerban, Sibiu, Mit şi imagine poetică în poezia  Întunericul şi poetul

Irina-Ştefania Vaida, Iaşi, Nemurirea, între izbăvire şi blestem în poezia Bolnav în al meu suflet

 

II. CRITICA CRITICII

George Neagoe, Bucureşti, Antume şi postume: afinităţi şi divergenţe la G. Călinescu şi I. Negoiţescu    

Rodica Popa, Sibiu, Cu psihanaliza prin labirintul biografic şi textual

Silviu Mihăilă, Cluj-Napoca, Ioana Em. Petrescu, citindu-l pe Eminescu. Arhive, note, documente

Sorina Pruneanu, Braşov, O teorie a alveolelor. Două modele ale receptării lui Eminescu

Sânzâiana Şipoş, Sibiu, „Indianismul” eminescian şi oglinda lui critică

Maria Dinu, Craiova, Eminescologia în anii ’60

 

III. STILISTICĂ ŞI POETICĂ

Gheorghiţă Răileanu, Iaşi, Sinteza lirico-narativă în Luceafărul. Lirismul narativ         

Emanuela Marini Pop, Cluj-Napoca, Cum plăsmuia Eminescu?

Ana Vasii, Sibiu, Arhitectura nemuririi - imagini ale spaţiului în postume         

Silvia Munteanu, Bacău, Tentaţia nemuririi  în postumele eminesciene. Metafora întunericului

 

IV. PUBLICISTICĂ, ÎNSEMNĂRI, CORESPONDENŢĂ

Anamaria Blănaru, Iaşi, Metadiscurs în publicistica  eminesciană

Irina Roxana Georgescu, Bucureşti, Început de poveşti. Veronica şi Eminescu

Emanuel Ulubeanu, Bucureşti, Cuvîntul ca iubire sau iubirea prin cuvînt

Adriana Ionescu, Sibiu, Potenţial şi actual în publicistica politică a lui Eminescu          

Andreea Apetrăchioaei, Iaşi, „Anxietatea” tradiţiei şi „influenţa” modernului: Eminescu la „Timpul”

STUDII EMINESCIENE

Caietele Colocviului Naţional Studenţesc "Mihai Eminescu"

ISSN 2601 – 6788, ISSN-L 1584 - 692X

bottom of page