top of page

Studii eminesciene, vol. 8 (18)/2011

Cuprins

CONFERINŢA DE DESCHIDERE

Iulian Costache, Este cu putință relectura scriitorilor supra-canonici?

I. EXEGEZE

Sînziana-Maria Stoie, Braşov, Criza limbajului. Autoreferențialitate și dedublare în poetica eminesciană

Andrei Şerban, Sibiu, Ironie şi tranzitivitate a limbajului poetic eminescian      

Robert Cincu, Cluj-Napoca, Memento mori, măştile zeului

Oana Tinca, Bucureşti, Discursul corporalităţii în poezia eminesciană

Roxana Gîrbea, Iaşi, Visul eminescian – formă a conştiinţei de sine

Savu Popa, Sibiu, Imaginea lui Decebal în poemul Memento mori şi în drama Decebal

Mircea Boboc, Iaşi, Despre Luceafăr

 

 

II. CRITICA CRITICII

Sînziana Şipoş, Sibiu, Geografie exterioară vs. geografie interioară în oglinda criticii literare

Zoe-Larisa Bădoiu, Braşov, Odă în metru eminescian

Svetlana Cataraga, Sibiu, Probleme ale ediţiilor Eminescu. Soluţia lui Dumitru Irimia 

Codrin Stegaru, Iaşi, … şi proletar sau primul Manifest românesc al partidului comunist

 

III. STILISTICĂ ŞI POETICĂ

Florina-Sabina Comşa, Braşov, Eminescu şi lirica lumii barbare

Cristina Tofan, Bucureşti, Literatură şi imagine: limbaj poetic – limbaj pictural

Oana Rusu, Cluj-Napoca, Stilistica Scrisorilor lui M. Eminescu în relaţie cu variaţiile tematice

Alexandra Roxana Lazăr, Braşov, Satira eminesciană – o critică a sterilităţii limbajului

Ana Maria Răducan, Bucureşti, Aspecte ale limbajului poetic eminescian în traducerea odei horaţiene Către Mercur

Silvia Munteanu, Bacău, Arhetipul Cuvîntului în antumele eminesciene

 

IV. PUBLICISTICĂ, ÎNSEMNĂRI, CORESPONDENŢĂ

Oana Purice, Bucureşti, Antimodernul Eminescu

Cristina Ţolescu, Iaşi, „Forţele reacţionare”. Re-lectura unor capitole de istorie literară

Georgiana Marcu, Bacău, Teoria „claselor pozitive” în publicistica ieşeană a lui Mihai Eminescu

STUDII EMINESCIENE

Caietele Colocviului Naţional Studenţesc "Mihai Eminescu"

ISSN 2601 – 6788, ISSN-L 1584 - 692X

bottom of page