top of page

Studii eminesciene, vol. 9 (19)/2012

Cuprins

CONFERINŢA DE DESCHIDERE

Prof. dr. Ioana Bot, Un poet pentru secolul XXI: Mihai Eminescu

I. EXEGEZE

Oana Tinca, Bucureşti, Eminescu şi metamorfozele goticului

Anamaria-Iulia Vasian, Cluj-Napoca, Ironia. Critica criticilor

Alexandra Roxana Lazăr, Braşov, Jocul deconstrucției în Sărmanul Dionis

Roxana Rogobete, Timişoara, Carnavalesc şi ironie: strategii ale subversiunii

Andreea Maria Manole, Iaşi, Imaginarul selenar în proza eminesciană

Andrei Șerban, Sibiu, Reflexii ironice ale discursului narativ eminescian

Anna Ciungu, Bucureşti, Ipostaze ale visului în proza romantică – Mihai Eminescu întîlnindu-l pe Ludwig Tieck

Vergiliu Botnari, Bălţi, Jocurile ironiei și autoironiei în poemul Icoană și privaz

Nicoleta Simionescu, Bucureşti, Imaginarul paradiziac în proza eminesciană

Cezara Bolat, Iaşi, „…în mine, în pieire şi renaştere este eternitatea”

Leontina Copaciu, Cluj-Napoca, Sărmanul Dionis – identitate şi viziune romantică

Victor Funar, Timişoara, Feţele identităţii în Archaeus

Nataşa Maxim, Bacău, „Simbolul lui Mercur” în Povestea magului călător în stele

Cristina Carmen Mușat, Iaşi, Hypnos şi revelaţie thanatică în opera lui Mihai Eminescu

 

II. CRITICA CRITICII

Valentina Iliescu, Braşov, Etnopsihologia eminesciană

Andreea Mihaela Stancu, Bucureşti, O relectură a miturilor din poezia eminesciană

Claudia Oaida, Timişoara, Printre „oglinzi mişcătoare”

Cosmin Acatrinei, Bucureşti, Numărul 265/1998 din „Dilema”

Valeria Arhip, Chişinău, O receptare critică a investigaţiei lui Iurii Kojevnicov: între contextualizare şi limitare

Bogdan Baliţa, Timişoara, Transcosmologia

Diana-Iuliana Cîmpanu, Iaşi, Receptarea critică a feminității eminesciene

Sînziana Şipoş, Sibiu, Feminitatea în proza eminesciană. Consideraţii critice

 

III. STILISTICĂ ŞI POETICĂ

Sabina Marcu, Craiova, Eminescu – ironicus faber

Iulia Maria Rădac, Cluj-Napoca, Avataruri ale Morții, înger cu-aripi negre în poezia eminesciană

Iulia Gherţa, Chişinău, Valenţe ironice ale interogaţiilor retorice în poezia lui Mihai Eminescu

Ana-Maria Răducan, Bucureşti, Dragostea – un lung prilej pentru... ironia clasică şi romantică

Cosmin Pîrghie, Suceava, Pierdut în suferinţa... O interpretare stilistică

Savu Popa, Sibiu, Limbajul poetic eminescian

Alexandra Solomon, Braşov, O viziune stilistică asupra comediei eminesciene: Gogu Tatii

 

IV. PUBLICISTICĂ, ÎNSEMNĂRI, CORESPONDENŢĂ

Lucia Cujbă, Chişinău, Discursul politic de atitudine

Izabela Rențea, Bucureşti, Funcția ironică a intertextualității

Valentin Balan, Bălţi, Politica externă a Rusiei…

Senida Denissa Miricescu, Braşov, Paradoxul eminescian al „chestiunii evreieşti”

Aurora Dan, Timişoara, Jumătate-n lume, jumătate-n infinit

STUDII EMINESCIENE

Caietele Colocviului Naţional Studenţesc "Mihai Eminescu"

ISSN 2601 – 6788, ISSN-L 1584 - 692X

bottom of page