top of page

Studii eminesciene, vol. 1/2004

Cuprins

ARGUMENT

Prof. dr. Dumitru Irimia

I. INTERTEXTUL (ROMÂNESC ŞI UNIVERSAL) ÎN CREAŢIA LUI EMINESCU

Alexandru Goldiş, Autoreferenţialitatea eminesciană (p. 9)

Natalia Ivasîşen, Intratextualitatea eminesciană (p. 19)

Maria Boldurescu, Aspecte ale intertextualităţii greco-latine în lirica lui Eminescu (p. 23)

Jonas Denes, Nomen est omen? (Intertextualitatea numelor proprii "livreşti" în proza eminesciană) (p. 31)

Oana Sîmbrian, Intertext spaniol în poezia lui Eminescu (p. 39)

Nicu Crăciun, De la Romanţa Izvorul elfilor de Emanuel Geibel la Făt-Frumos din tei şi Povestea teiului (p. 46)

 

II. INTERTEXTUL EMINESCIAN ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

Simona Vasilache, Textul şi altoiul – Eminescu în "lunga modernitate"  (p. 55)

Cristina Marinescu, Eminescu şi Eminescu: procesul de constituire a intertextului eminescian (p. 61)

Elena Voj, Modelul basmului eminescian în literatura română (p. 69)

Laura Marinescu, Motivul strigoiului în literatura romantică (p. 77)

Roxana Husac, Poezie şi destin (p. 83)

Mihai Ene, Bacovia – subminarea organică a modelului eminescian (p. 94)

Dumitru Paţanghel, O alchimie inversă: Eminescu-Bacovia (p. 103)

Petronela Găbureanu, Intertextul eminescian în Levantul lui Mircea Cărtărescu (p. 115)

Camelia Mădălina Olteanu, Intertext eminescian la Cărtărescu (intertext sau anxietate?) (p. 121)

Anca Papana, Intertextul eminescian în poezia optzecistă (p. 133)

Alina Banaru, Continuitate-discontinuitate: principiu de recuperare a textului eminescian în lirica optzeciştilor basarabeni (p. 143)

Alina Trache, Nostalgia timpului ciclic în Cezara şi Şarpele (p. 151)

Elena Olimpia Maxim, Citatul eminescian în Domnişoara Christina de Mircea Eliade (p. 157)

 

III. STILISTICĂ ŞI POETICĂ. LEXICOGRAFIE POETICĂ

Ilie Moisuc, Mureşanu şi dimensiunea existenţială a interpretării (p. 167)

Alina Radu, Mureşanu sau polivalenţa hermeneutică (p. 179)

Elena Mocanu, Avatarii lui Andrei Mureşanu (p. 186)

Anamaria Colceriu, Cînd marea... sau despre dubla înfăţişare a durerii (p. 191)

Cristina Licuţă, Cînd marea... – vis fără timp şi forme poetice în devenire (p. 201)

Nicoleta Redinciuc, Cînd marea... încifrează poezia (p. 211)

Sorin Ovidiu Băran, Înger şi demon, o dihotomie? (p. 217)

Anamaria Gînsac, Treptele revelaţiei cosmicităţii primare-esenţiale. Căutare şi Absolut – pentru o fenomenologie sacră a creaţiei poetice eminesciene (p. 223)

Vlad Slăvoiu, Tare de înger (p. 233)

Oana Panaite, Zeu: lumi mitice – principii poetice (p. 239)

Lavinia Ungureanu, Ipostaze ale demonului în lirica eminesciană (p. 247)

Petrişor Militaru, Cele trei ipostaze ale zeului în imaginaţia eminesciană. Introducere în "panteonul" liric eminescian. Tipuri de zei (p. 255)

 

IV. PUBLICISTICĂ, ÎNSEMNĂRI, CORESPONDENŢĂ

Cosmin Borza, O poetică a provizoratului (p. 267)

Mircea Păduraru, Conceptul de adevăr în gîndirea lui Mihai Eminescu (p. 275)

Cristian Cercel, Antiiluminismul în publicistica eminesciană (p. 283)

Cătălina Tărcăoanu, Mihai Eminescu, asumarea identităţii voievodale (p. 295)

Simona Dumitraş, Ştefan cel Mare – personaj simptom în proza politică eminesciană (p. 307)

Mariana Butnaru, Imaginea lui Ştefan – un virtual model în publicistica eminesciană (p. 317)

Natalia Brînză, Idealul naţional şi Ştefan cel Mare în publicistica lui Mihai Eminescu (p. 322)

STUDII EMINESCIENE

Caietele Colocviului Naţional Studenţesc "Mihai Eminescu"

ISSN 2601 – 6788, ISSN-L 1584 - 692X

bottom of page